Kompetencijų ugdymui

NAUDA UGDANT ISTORIJOJE
 • Veikiant istorijoje galima pastebėti ir tobulinti platų minkštųjų kompetencijų spektrą;

 • Istorija perkelia dalyvius į naują kontekstą ir nuima visas kaukes, taip parodydama komandos silpnąsias ir stipriąsias vietas;

 • Galima keisti istorijos eigą ir personažų likimus;

 • Istorijoje reikės priimti sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis, ieškoti kompromisų ir nestandartinių sprendimų;

 • Ugdo XXI a. įgūdžius (bendradarbiavimas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, empatija ir t.t.);

TRUMPAI

Veikiant istorijoje galima pastebėti ir tobulinti platų komandos elementų spektrą, nes istorija perkelia dalyvius į naują kontekstą, kuris reikalauja gilaus kiekvieno komandos nario įsitraukimo, sutarimo dėl veiklos metodų, sprendimų priėmimo, kompromisų ieškojimo ir t.t.

Per istoriją ir ten veikiančius personažus galima giliau pažvelgti į realią komandos veiklą ir taip rasti sprendimus tinkančius jos darbo tobulinimui.

TOBULINAMOS SRITYS

KOMANDOS EFEKTYVUMAS

 • Tikslų nustatymas ir jų siekimas

 • Planavimas ir vykdymas

 • Sprendimų priėmimas ir lankstumas

 • Komandinės rolės

 • Konfliktų valdymas

 • Empatija

KOMUNIKACIJA KOMANDOJE

 • Informacijos surinkimas ir dalinimasis

 • Aktyvus klausymasis ir girdėjimas

 • Grįžtamasis ryšys

LYDERYSTĖ

 • Bendro paveikslo matymas

 • Neapibrėžtumo toleravimas ir valdymas

 • Bendradarbiavimas

Techninės detalės
 • Žaidimą sudaro: interaktyvus miniatiūrų maketas, mobilieji įrenginiai, ausinės

 • Dalyvių skaičius: 4-30

 • Trukmė: 4 valandos

 • Vieta: derinama atskirai

 • Dalyvauja profesionalus moderatorius

Dar turite abejonių?

Paskaitykite rekomendacijas arba susiekite ir mes tikrai rasime kolegų ar pažįstamų, kurie pasidalins įspūdžiais.

O jeigu ir toliau abejojate, tuomet galime pasiūlyti boulingą.

Komandos formavimas ir ugdymas
Komandos formavimas ir ugdymas
team building, teambuilding, skills building
team building, teambuilding, skills building

Galime JUMS PADĖTI

S